• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  **Stanowisko PW-04 - Plac Wolności - skrzyżowanie z ulicą Piotrkowską** Panorama powstała w ramach projektu "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi". **Slot PW-04 - Wolności Square (Liberty Square) - crossing with Piotrkowska Street** Panoramas were created as part of the project *“IT Spatial Services in Regenerated Downtown Area of Łódź”.* Made by the Team for 3D Modelling and Visualisation. ©2018 UMŁ https://uml.lodz.pl/ -#urban_renewal -#360 -#Lodz -#city -#refurbishment -#panorama -#virtualtour -#Poland -#Polska -#VirtualReality -#360VR -#walks -#explore

   Close
   Rewitalizacja Obsza...

   ulica Piotrkowska - główna ulica miasta || Piotrkowska Street - city main street

   Pomnik Tadeusza Kościuszki || Tadeusz Kościuszko statue

   ulica Nowomiejska Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Nowomiejska Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

   Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego || Church of the descent of the Holy Spirit

   Zabytkowy budynek dawnego ratusza miejskiego || Monumental building of the former seat of the City Hall

   ulica Pomorska Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Pomorska Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

   ulica Legionów Ulica remontowana w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi || Legionów Street Street renovation as part of the Łódź City Centre Urban Regeneration Programme.

   Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne || Museum of Archeology and Etnography

   Rewitalizacja Obsza...