This content is private or does not exist.

-

INFO
Scan_692.jpg ULICA A - stanowisk... ULICA A - stanowisk... ULICA A - stanowisk... ULICA A - stanowisk... ULICA A - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA C - stanowisk... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis... ULICA A - stanowisk...

Ulica A - będzie stanowić połączenie pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a projektowaną ulicą B. Po obu stronach drogi zbudowane zostaną chodniki ze zjazdami do posesji. Po południowej stronie wydzielone zostaną nowe miejsca parkingowe poprzedzielane zieleńcami. Street A - connecting Sienkiewicza street and planned street B. Pavements with plot turnoffs are going to be built on both sides of the planned street. Additionally, new parking lots with greenery are going to be organised on the south side of the street.

Ulica B - połączy ze sobą ulice Traugutta i Tuwima. Po obu stronach jezdni zbudowane zostaną chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy do posesji oraz zieleńce. Street B - connecting Traugutta and Tuwima streets. Pavements, plot turnoffs and greenery are going to be built on both sides of the planned street.

Ulica C - łączyć będzie projektowaną ulicę B z ulicą Kilińskiego. Po jej południowej stronie zostanie wybudowany chodnik z wytyczonymi na nim miejscami parkingowymi oraz zieleńcami. Street C - is connecting planned street B with Kilińskiego street. On its south side pavement with parking lots and greenery is planned.

Ulica B - połączy ze sobą ulice Traugutta i Tuwima. Po obu stronach jezdni zbudowane zostaną chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy do posesji oraz zieleńce. Street B - connecting Traugutta and Tuwima streets. Pavements, plot turnoffs and greenery are going to be built on both sides of the planned street.

Card

ULICA B - stanowis... ULICA B - stanowis...

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.